index

Vi på Dalum värnar om din integritet och vill skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Nedan kan du läsa om hur vi använder dina personuppgifter och säkrar din integritet. Du kan också läsa om dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

VI VÄRDESÄTTER DIN INTEGRITET
Genom att använda Dalums tjänster, accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Dalum använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår Integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster samt leverera varor, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

PERSONUPPGIFTSANSVAR
Dalum är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som vi bestämmer ändamål och medel för. Dalum följer svensk dataskyddslagstiftning. Nedan presenteras kontaktuppgifter till oss:

Dalum Sweden AB
Org.nr 559256-9742
Hälsinggårrdsvägen 11C
791 36 Falun

Vi tar mer än gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter. Du kan alltid nå oss på: hej@dalumsweden.se

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OM DIG?
Vi samlar in och sparar information som du lämnar till oss i samband med att du köper varor online, besöker vår webbplats eller kontaktar kundtjänst. Dessa uppgifter är:

Grundläggande uppgifter för/om köp

Namn
Personnummer
Kontaktuppgifter (telefon och e-post)
Faktura- och leveransadress
Information om varor/tjänster som kunden köpt
Köphistorik
Kundtjänstärenden
Enhetsinformation

IP-adress
Språkinställningar
Webbläsarinställningar
Tidzon
Operativsystem
Plattform
Skärmupplösning
Information om kundens sätt att använda bolagens tjänster:

Svarstid för sidor
Nedladdningsfel
Hur kunden nådde och lämnade tjänsten
Leveransnotiser
Informationen som du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?
Vi använder all data om dig till att tillhandahålla, utföra och förbättra Dalums tjänster och produkter. Dalum behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

Att leverera varor och tjänster till dig.

Avtal (kontrakt)

Administrera din betalning och kundförhållandet, ex. uppfylla våra skyldigheter gentemot dig och för att förse dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.

Avtal (kontrakt)

Kunna hantera kundtjänstärenden.

Avtal (kontrakt).

Kundanalys, administrera Dalums tjänster och för Dalums interna verksamhet, inkl. felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål. Berättigat intresse.Berättigat intresse

Säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.

Berättigat intresse

Förhindra missbruk av Dalums tjänster som en del av våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra.

Berättigat intresse

Förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom att förbättra produktutbud, utveckla nya funktioner och nya affärsmöjligheter.

Berättigat intresse

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag och åtgärder mot penningtvätt, bokföringslagar och kapitaltäckningskrav.

Rättslig förpliktelse.KOMMUNICERA MED DIG
Vi kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande produkter eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat vår kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till: hej@dalumsweden.se

REKRYTERING
Personuppgifter vi samlar in vid rekrytering

Namn
Födelsedatum.
Språkkunskaper.
Kontaktuppgifter (telefon och e-post).
Nuvarande adress.
CV och personligt brev.
Nuvarande medborgarskap.
Betyg, intyg, tidigare arbetslivserfarenhet, utbildning eller annan information som du frivillig tillhandahåller oss i din arbetsansökan.
Den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter vid rekrytering grundas på en intresseavvägning. Din ansökan sparas alltid under hela rekryteringsprocessen. Om du inte erbjuds ett jobb hos oss kan vi spara den information som vi samlat in i rekryteringsprocessen i upp till 24 månader efter att rekryteringsprocessen avslutats. Spontanansökningar sparas i upp till 12 månader från det att du skickar din ansökan till oss, såvida en rekryteringsprocess inte har initierats.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DIN INFORMATION MED?
Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå när det är nödvändigt med en överföring. De överföringar av personuppgifter som kan ske är:

MEDARBETARE
En del medarbetare på Dalum kommer att ta del av uppgifter om dig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, ex. för att lägga ordrar.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN
I vissa fall använder vi oss av personuppgiftsbiträden. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som vi har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med oss omfattar. När personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

SJÄLVSTÄNDIGA PERSONUPPGIFTSANSVARIGA
Vi använder betaltjänsten Klarna samt Paypal för våra köp och Postnord samt Fedex för leveranser. Klarna, Paypal, Postnord och Fedex är självständiga mottagare av personuppgifter och bär ansvaret för den egna behandlingen. Av denna anledning gäller Klarnas och Paypals integritetspolicy för din betalningsinformation och Postnords samt Fedex integritetspolicy för uppgifter om din leverans.

LEVERANTÖRER OCH UNDERLEVERANTÖRER
Ex. bolag inom logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor och leverantör av CRM, SMS-tjänsteleverantör och chattleverantör.

MYNDIGHETER
Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

AVYTTRING
Vi kan komma att dela din information till tredje parter för det fall att vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar. Då kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar. Om en väsentlig del av Dalums tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.

VAD VI INTE KOMMER ATT GÖRA MED DIN DATA
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi sparar din data så länge du är kund och därefter i 36 månader för analys och kommunikation eller så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och regulatoriska krav, sparar vi data endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

RÄTT TILL TILLGÅNG
Om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig, eller bara verifiera dessa, kan du begära en kopia. Det är gratis att begära kopian.

RÄTT TILL RÄTTELSE
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

RÄTT ATT BLI RADERAD (”RÄTTEN ATT BLI BORTGLÖMD”)
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för oss, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

HUR ÄR DET MED COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER?
Du kan läsa mer om cookies här.

ÖVRIGT
Vi förbehåller sig rätten att ändra och/eller uppdatera policys och ansvarsbestämmelser när som helst. Vi kommer alltid att göra den senaste versionen tillgänglig på webbplatsen.

OM DU HAR SYNPUNKTER PÅ DALUMS BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Du har möjlighet att lämna synpunkter på Dalums behandling av dina personuppgifter. Beslut som Dalum meddelar i egenskap av personuppgiftsansvarig med anledning av att du utövar dina rättigheter enligt ovan, får också överklagas. Har du klagomål på Dalums handläggning kan du göra en anmälan till Datainspektionen.