index

Hej Främling!

Allt började 2013 på en flyktingförläggning i Grytan utanför Östersund. Tre vänner ville göra skillnad och bjöd in nyanlända på förläggningen till en skidaktivitet. Cykelskola, körsång med The Rockin´ Pots och löpning med Inlöparna. Initiativet väckte nyfikenhet och aktiviteterna blev snabbt fler allteftersom fler personer bidrog med tid och medmänsklighet. Ångest och ovisshet bland de nyanlända vändes snart till gemenskap, livskraft, integration och glädje. På köpet uppstod nya vänskaper och en förening, Hej främling!

Från Kalix i norr till Malmö i söder, 10 år senare finns Hej främling på cirka 50 platser i landet. Vår enkla idé är idag den samma som då; att bjuda in till öppns hälsofrämjande aktiviteter för att stärka individer och skapa positiva möten mellan människor. Det som många upplever som svårt, att jobba med inkludering för att bryta utanförskap, är i enklare än många tror – det är vi beviset för.

Läs mer om Hej Främling:
Hemsida 
Facebook
Instagram

Kontakta oss gärna